א' - אחרית - אפר - בטלה - ברג - גיסא - דג - דקה - הר - חבל - חן - טרח - כבר - לאט - מזרח - נגע - עבר - פי - קטגור - הרויח - שושנה