מ' - מאפה - מבע - מגמה - מדחם - מהגר - מוליך - מורד - מזלג - מחול - מחסן - מטוח - מיחד - מכבה - מכר - מלוה - מלל - ממקם - מנורה - מסד - מסע - מעדר - מעצב - מפל - מפתח - מצלע - מקור - מקש - מרזב - מרקע - משח - משמע - משק - מתח