כ' - כבוש - כדי - כון - כחל - ככר - כלי - כמו - כניסה - כעס - כפל - כרם - כת