א' - אביב - אגד - אדון - אהוד - אופן - אזוב - אחוד - אחר - אטם - אים - אכול - אל - אלכסון - אם - אמין - אמר - אנוש - אסיה - אפור - אפר - אקראי - ארי - אש - אשר