נ' - נבל - נגר - נהג - נוף - נחטב - נחת - נכד - נמס - נסרת - נפה - נפתח - נקה - נר - נשים - נתז