ה' - הבנה - הגיב - הדח - הוד - הוצל - הזיע - החלף - הטפה - הכר - הלחם - המר - הנצח - הסרט - העלאה - הפיכה - הפרה - הצטער - הקל - הרה - הררי - השכל - השרש - השתרש - התבדר - התגיס - התחזה - התיעל - התמוסס - התנע - התעצל - התפתה - התרגז