אבד - אהב - אזן - אחד - אחז - אים - אכזב - אכל - אלף - אמן - אמר - אמת - אסר - אפי/אפה - אפשר (פשר) - ארז - ארח - אשם